برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه حديث و انديشه
 2 دوره
عنوان نشریه:  حديث و انديشه
درجه علمی:  علمی پژوهشی حوزه
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه قرآن و حديث
مدیرمسئول:  محمد مهدي نيك، سيد حميد حسيني
سردبیر:  ناصر رفيعي
:تارگاه  http://www.hadithvaandisheh.ir/
تلفن:  37176251 (025)
صندوق پستی:  113937195
نشانی:  ايران، قم، بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، انتهاي شهرك جهاد
کد ISSN:  2322-3820
نوع نشریه:  دو فصلنامه