برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اخلاق وحياني
 4 دوره
عنوان نشریه:  اخلاق وحياني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اخلاق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه فرهنگي تحقيقاتي اسرا
مدیرمسئول:  مرتضي واعظ جوادي
سردبیر:  مسعود آذربايجاني
:تارگاه  http://ethics.isramags.ir/
رایانامه:  israethics@gmail.com
تلفن:  025-37782001
نمابر:  025-37782001
صندوق پستی:  37165-153
نشانی:  ايران، قم، 75 متري عمار ياسر، شهيد قدوسي، بنياد بين المللي علوم وحياني، اسرا، طبقه 3، اداره نشريات
نوع نشریه:  دو فصلنامه