برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه جغرافياي انتظامي
 28 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه جغرافياي انتظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی-پژوهشکده انتظامی، امنیتی، اجتماعی
مدیرمسئول:  علی محمد ساعدی
سردبیر:  دكتر بهمن كارگر
رایانامه:  rsh_bonyan@police.ir
تلفن:  021-81885063
نمابر:  021-81885063
صندوق پستی:  19395-6516
نشانی:  تهران، کردستان شمال، تقاطع خیابان شهید یاسمی، روبروی معاونت نیروی انسانی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
کد ISSN:  2383-3580
نوع نشریه:  فصلنامه