برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات تاريخي جهان اسلام
 5 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات تاريخي جهان اسلام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  جامعه المصطفي العالميه
مدیرمسئول:  حجت الاسلام والمسلمين زارعان
سردبیر:  نعمت الله صفري فروشاني
تلفن:  025-37110632
نمابر:  025-37110633
صندوق پستی:  143-37145
نشانی:  ايران، قم، جهاد مجتمع آموزش عالي، امام خميني، گروه تاريخ اسلام
نوع نشریه:  دو فصلنامه