مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي سازه و ساخت
 5 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي سازه و ساخت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مهندسي سازه ايران
مديرمسئول:  دكتر غلامرضا هوائي
سردبير:  دكتر حمزه شكيب
تارگاه:  www.isse.ir
رایانامه:  info@isse.ir
تلفن:  81032200, 81032212 (021)
نمابر:  81032212
نشانی:  تهران، خيابان كريم خان زند، نبش خيابان عضدي (آبان) شمالي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، دفتر مهندسي انجمن سازه ايران، كدپستي: 1597633131
نوع نشريه:  فصلنامه