برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامي
 2 دوره
عنوان نشریه:  قرآن، فقه و حقوق اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن فقه و حقوق اسلامي حوزه علميه
مدیرمسئول:  ابوالقاسم عليدوست
سردبیر:  احمد حاجي ده آبادي
تلفن:  32905765 (025)
نشانی:  قم، بلوار جمهوري اسلامي، كوچه 2، ساختمان انجمن هاي علمي حوزه
نوع نشریه:  دو فصلنامه