برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی
 10 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در ورزش تربیتی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیرمسئول:  دکتر علی شریف نژاد
سردبیر:  دکتر رضا اندام
:تارگاه  https://res.ssrc.ac.ir/
رایانامه:  res@ssrc.ac.ir
نشانی:  تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، کدپستی: 1587958711
کد ISSN:  2538-2721
نوع نشریه:  دو فصلنامه