برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آسيب شناسي گفتار و زبان
 1 دوره
عنوان نشریه:  آسيب شناسي گفتار و زبان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم بهزيستي و توانبخشي
مدیرمسئول:  فريبا يادگاري
سردبیر:  هاشم شمشادي
تلفن:  66935997- 22180043 (021)
نمابر:  22180043 (021)
نشانی:  تهران، اوين، خيابان كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ساختمان ش 2، گروه آموزش گفتار درماني
کد ISSN:  2345-4369
نوع نشریه:  فصلنامه