برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دريافنون
 5 دوره
عنوان نشریه:  دريافنون
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی دریا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم دريايي امام خميني
مدیرمسئول:  عباس فاضلي نيا
سردبیر:  سيد محمدرضا موسوي مير كلايي
:تارگاه  http://ijmt.iranjournals.ir/
رایانامه:  mmtconf@yahoo.com
تلفن:  52353057 (011)
نشانی:  ايران، مازندران، شهرستان نوشهر، دانشگاه علوم دريايي، معاونت پژوهش و فناوري
نوع نشریه:  فصلنامه