مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و فناوري كامپوزيت
 6 دوره
عنوان نشریه:  علوم و فناوري كامپوزيت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبیر:  دکتر محمود مهرداد شکريه
تارگاه:  www.jstc.iust.ac.ir
تلفن:  77240223 (021)
نمابر:  77240451 (021)
نشانی:  ايران، تهران، نارمك، خيابان فرجام، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت
کد ISSN:  2383-3823
نوع نشریه:  فصلنامه