مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي زيرساخت هاي حمل و نقل
 3 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي زيرساخت هاي حمل و نقل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه سمنان
مديرمسئول:  پرفسور علي خيرالدين
سردبير:  دكتر غلامعلي شفا بخش
رایانامه:  JTIE@semnan.ac.ir
تلفن:  33654269 (023)
نشانی:  دانشگاه سمنان، پرديس شماره 1، دانشكده مهندسي عمران، دفتر مجله، سمنان، 19111-35131، ايران
كد ISSN:  2423-5350
نوع نشريه:  فصلنامه