برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ميكروب شناسي مواد غذايي
 25 دوره 
عنوان نشریه:  ميكروب شناسي مواد غذايي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
مدیرمسئول:  دكتر مهدي رئيسي
سردبیر:  دكتر ابراهيم رحيمي
:تارگاه  http://jfm.iaushk.ac.ir/
نشانی:  ايران، شهركرد، رحمتيه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده دامپزشكي
کد ISSN:  2345-539x
نوع نشریه:  فصلنامه