برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي تعليم و تربيت اسلامي (پژوهش هاي اسلامي)
 2 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي تعليم و تربيت اسلامي (پژوهش هاي اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم اسلامي شهيد باهنر كرمان
مدیرمسئول:  ناصر محسني نيا
سردبیر:  مريم ميرزايي
:تارگاه  https://jir.uk.ac.ir/
تلفن:  3221449 (0341)
نمابر:  3229065 (0341)
نشانی:  ايران، كرمان، دانشگاه شهيد باهنر
نوع نشریه:  فصلنامه