مشخصات نشريه:  

فصلنامه خانواده و پژوهش
 6 دوره
عنوان نشريه:  خانواده و پژوهش
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
مديرمسئول:  دكتر بهرام محمديان
سردبير:  دكتر شكوه نوابي نژاد
تارگاه:  www.rie.ir
رایانامه:  ript@rie.ir
تلفن:  88812868 (021)
نمابر:  88311008 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان ايرانشهر شمالي، خيابان خسرو، ساختمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، طبقه دوم، دفتر فصلنامه خانواده و پژوهش
نوع نشريه:  فصلنامه