برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تحقيقات دندانپزشكي كاسپين
 13 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تحقيقات دندانپزشكي كاسپين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دندانپزشکی و مواد دندانی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدیرمسئول:  دكتر همايون علاقه مند
سردبیر:  دكتر سينا حقاني فر
:تارگاه  http://cjdr.ir/
رایانامه:  CJDR@MUBABOL.AC.IR
تلفن:  2205623 (0111)
نمابر:  2205623 (0111)
نشانی:  ايران، بابل، دانشگاه علوم پزشكي بابل، دانشكده دندانپزشكي، بلوار نوشيرواني، ميدان ولايت، كدپستي: 4717643633
نوع نشریه:  فصلنامه