مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله ايراني كاتاليز
 2 دوره
عنوان نشريه:  مجله ايراني كاتاليز
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهررضا
مديرمسئول:  مجيد كلاهدوز
سردبير:  احمدرضا مساح
تارگاه:  ijc.iaush.ac.ir
رایانامه:  IJC@IAUSH.AC.IR
تلفن:  3292534 (0321), 3292525 (0321)
نمابر:  3213103 (0321)
صندوق پستي:  311-86145
نشانی:  ايران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهررضا، دانشكده شيمي، پلاك 204
كد ISSN:  2252-0236
نوع نشريه:  فصلنامه