برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)
 23 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي كاربردي روانشناختي (روانشناسي و علوم تربيتي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
مدیرمسئول:  سعيد حسن زاده
سردبیر:  دكتر محمد خداياري
:تارگاه  https://japr.ut.ac.ir/
رایانامه:  japr.1392@gmail.com
تلفن:  61117427 (021)
صندوق پستی:  14155-6557
کد ISSN:  2251-8126
نوع نشریه:  فصلنامه