نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)
 15 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آموزش پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  قطب علمي آموزشي پيشرفته الكترونيكي در علوم پزشكي
مدیرمسئول:  دكتر ناهيد ظريف صنايعي
سردبیر:  دكتر ناهيد ظريف صنايعي
:تارگاه  https://ijvlms.sums.ac.ir/
تلفن:  32300037 ,23351256 (071)
نمابر:  32303061 (071)
نشانی:  ايران، شيراز، خيابان نشاط، سالن هاي سينا و صدرا، طبقه دوم، اداره آموزش مداوم قطب علمي آموزشي الكترونيكي
کد ISSN:  2476-7271
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2017 به صورت انگليسي با نام Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS) منتشر مي گردد.