برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه شخصيت و تفاوت هاي فردي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  شخصيت و تفاوت هاي فردي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خليج فارس
مدیرمسئول:  پرفسور محمد نريماني
سردبیر:  مهناز مهرابي زاده هنرمند
:تارگاه  http://jpid.pgu.ac.ir/
رایانامه:  jpid@pgu.ac.ir
تلفن:  31222147 (077)
نمابر:  31222147 (077)
نشانی:  ايران، بوشهر، دانشگاه خليج فارس بوشهر، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر فصلنامه شخصيت و تفاوت هاي فردي، كدپستي: 13798-75169
کد ISSN:  2383-370x
نوع نشریه:  فصلنامه