برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي
 18 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم و فنون اطلاعات و آگاهي دانشگاه علوم انتظامي امين
مدیرمسئول:  خليل هلالي محمدي
سردبیر:  دكتر جعفر هزار جريبي
:تارگاه  http://icra.jrl.police.ir/
رایانامه:  puagahi@police.ir
تلفن:  48931171 (021)
نمابر:  48931179 (021)
صندوق پستی:  14515-1397
نشانی:  ايران، تهران، منطقه 22 شهرداري، انتهاي بزرگراه شهيد همت غرب، ابتداي بزرگراه شهيد خرازي، دانشگاه علوم انتظامي امين، دانشكده علوم و فنون اطلاعات و آگاهي معاونت پژوهشي، كدپستي: 1498619991
کد ISSN:  1735-9367
نوع نشریه:  فصلنامه