برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پرستاري قلب و عروق
 3 دوره
عنوان نشریه:  پرستاري قلب و عروق
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  قلب و عروق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي پرستاران قلب ايران
مدیرمسئول:  دكتر حميد پيروي
سردبیر:  دكتر حميد پيروي
:تارگاه  http://journal.icns.org.ir/
تلفن:  23922270 (021)
نمابر:  23922270 (021)
صندوق پستی:  14665-1569
نوع نشریه:  فصلنامه