برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه نقش جهان
 9 دوره
عنوان نشریه:  نقش جهان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر مجتبي انصاري
سردبیر:  دكتر محمدرضا پورجعفر
تارگاه:  www.japtm.ir
تلفن:  021-88008090
نشانی:  ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر و معماري، طبقه 1، اتاق 225
نوع نشریه:  دو فصلنامه