برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي
 6 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني ژئومورفولوژي
مدیرمسئول:  دكتر مجتبي يماني
سردبیر:  دكتر شهرام روستايي
:تارگاه  http://www.geomorphologyjournal.ir/
رایانامه:  irangeomorphology@yahoo.com
کد ISSN:  2251-9424
نوع نشریه:  فصلنامه