نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)
 21 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن زيست شناسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسن ابراهيم زاده
سردبیر:  دكتر علي اصغر معصومي
:تارگاه  http://plant.ijbio.ir
تلفن:  88310033 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان آبان شمالي، دفتر انجمن زيست شناسي ايران
کد ISSN:  2383-2738
نوع نشریه:  فصلنامه