برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت آفات كشاورزي
 1 دوره
عنوان نشریه:  مديريت آفات كشاورزي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه محقق اردبيلي
مدیرمسئول:  بهرام ناصري
سردبیر:  جبرائيل رزمجو
:تارگاه  http://apm.uma.ac.ir
رایانامه:  apm@uma.ac.ir
صندوق پستی:  5619911367
نشانی:  ايران، اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده علوم كشاورزي
نوع نشریه:  دو فصلنامه