نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي جانوري (زيست شناسي ايران)
 28 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي جانوري (زيست شناسي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  زيست شناسي ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسن ابراهيم زاده
سردبیر:  دكتر جمشيد درويش
:تارگاه  http://animal.ijbio.ir/
تلفن:  81032211 (021)
کد ISSN:  2383-2614
نوع نشریه:  فصلنامه