مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي جانوري (زيست شناسي ايران)
 6 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي جانوري (زيست شناسي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  زيست شناسي ايران
مديرمسئول:  دكتر حسن ابراهيم زاده
سردبير:  دكتر جمشيد درويش
تارگاه:  www.ijbio.ir
تلفن:  81032211 (021)
كد ISSN:  2383-2614
نوع نشريه:  فصلنامه