مشخصات نشريه:  

فصلنامه هنرسو
 1 دوره
عنوان نشريه:  هنرسو
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي
مديرمسئول:  دكتر ويدا نوروز برازجاني
سردبير:  دكتر محمد منصور فلامكي
تلفن:  66465719 (021)
نمابر:  66465719 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان انقلاب، نبش خيابان فلسطين، دانشكده هنر و معماري، واحد تهران مركزي، طبقه ششم
نوع نشريه:  فصلنامه