برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي ادبي قرآني
 19 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي ادبي قرآني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اراك
مدیرمسئول:  ابراهيم ابراهيمي
سردبیر:  محسن ذوالفقاري
:تارگاه  http://paq.araku.ac.ir
رایانامه:  p-aq@araku.ac.ir
تلفن:  32760104 (086)
نمابر:  32760104 (086)
نشانی:  ايران، اراك، خيابان شهيد بهشتي، ميدان شريعتي، دانشگاه اراك، دانشكده ادبيات و علوم انساني، كدپستي: 88138-38156
کد ISSN:  2345-2234
نوع نشریه:  فصلنامه