برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بوطيقا
 4 دوره 
عنوان نشریه:  بوطيقا
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  كريم حياتي آشتياني
سردبیر:  مهوش قويمي
:تارگاه  https://www.uok.ac.ir/farhangi/journal/poetics.aspx
رایانامه:  LAPOETIQUE@SRBIAU.AC.IR
نشانی:  ايران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
نوع نشریه:  فصلنامه