برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اكوفيتو شيمي گياهان دارويي
 28 دوره 
عنوان نشریه:  اكوفيتو شيمي گياهان دارويي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد واحد گرگان
مدیرمسئول:  معصومه مازندراني
سردبیر:  محمدباقر رضايي
:تارگاه  http://ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/
رایانامه:  jmpepchem@yahoo.com
تلفن:  3332292 (0171)
نمابر:  3332292 (0171)
صندوق پستی:  717
نشانی:  ايران، گرگان، جاده كمربندي، خيابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرگان، كدپستي: 39975-49147
کد ISSN:  2322-3235
نوع نشریه:  فصلنامه