برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي خشکبار
 5 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي خشکبار
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
مدیرمسئول:  پرفسور حسين عباسپور
سردبیر:  پرفسورسيدمحمدعلي رضوي
:تارگاه  http://ijnrs.damghaniau.ac.ir/
رایانامه:  NUTJOURNAL@DAMGHANIAU.AC.IR
تلفن:  5261034 (0232)
نمابر:  5261034 (0232)
نشانی:  معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
کد ISSN:  2383-319X
نوع نشریه:  فصلنامه