برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فيزيولوژي و تكنولوژي پس از برداشت فرآورده هاي باغي
 3 دوره 
عنوان نشریه:  فيزيولوژي و تكنولوژي پس از برداشت فرآورده هاي باغي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  باغبانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
مدیرمسئول:  دكتر مسعود زاده باقري
سردبیر:  دكتر مجيد راحمي
:تارگاه  http://ppthc.iaushiraz.ac.ir/
رایانامه:  POTHARVESTJOURNAL@IAUSHIRAZ.AC.IR
تلفن:  6410051 (0711)
نمابر:  6410051 (0711)
صندوق پستی:  71993-4
نشانی:  ايران، شيراز، كيلومتر جاده شهر جديد صدرا، پرديس دانشگاه آزاد اسلامي شيراز، دانشكده كشاورز
نوع نشریه:  فصلنامه