برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات اقتصادي
 2 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات اقتصادي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
مدیرمسئول:  دكتر مسعودنو نژاد
سردبیر:  دكتر خسرو پيرايي
رایانامه:  jes@iaushiraz.ac.ir
تلفن:  2342019 (0711)
نمابر:  2342019 (0711)
صندوق پستی:  71993-2
نشانی:  ايران، شيراز، كيلومتر 5 جاده شهر جديد صدرا، مجتمع پرديس، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده اقتصاد، مديريت دفتر مجله
نوع نشریه:  دو فصلنامه