برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي مديريت و توسعه كشاورزي
 8 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي مديريت و توسعه كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت
مدیرمسئول:  دكتر محمد چيذري
سردبیر:  دكتر محمدصادق الهياري
:تارگاه  http://www.ijamad.com/
رایانامه:  EDITOR@IJAMAD.COM
صندوق پستی:  41335-3516
نشانی:  ايران، رشت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت، دانشكده مديريت كشاورزي
کد ISSN:  2159-5852
نوع نشریه:  فصلنامه