برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحليل اجتماعي نظم و نابرابري اجتماعي (پژوهشنامه علوم انساني)
 2 دوره
عنوان نشریه:  تحليل اجتماعي نظم و نابرابري اجتماعي (پژوهشنامه علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  احمد خاتمي
سردبیر:  مصطفي اجتهادي
:تارگاه  http://jsoa.sbu.ac.ir/
رایانامه:  socialanalysis@mail.sbu.ac.ir
تلفن:  29902460 - 021
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  2008-7314
نوع نشریه:  فصلنامه