برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
 3 دوره
عنوان نشریه:  سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  دكتر فرهاد رحماني نيا
سردبیر:  دكتر حميد محبي
:تارگاه  https://jme.guilan.ac.ir/
رایانامه:  jme.guilan@guilan.ac.ir
تلفن:  33690357 (013)
نمابر:  6690815 (013)
صندوق پستی:  1438
نشانی:  ايران، رشت، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، نشريه سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
کد ISSN:  2322-2867
نوع نشریه:  فصلنامه