برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه باليني پرستاري و مامايي
 9 دوره
عنوان نشریه:  باليني پرستاري و مامايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری و مامایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
مدیرمسئول:  محمد رحيمي مديسه
سردبیر:  دكتر فاطمه علي اكبري
:تارگاه  http://jcnm.skums.ac.ir/
رایانامه:  journal.cnm@yahoo.com
تلفن:  33349509 (038)
نمابر:  33349509 (038)
کد ISSN:  2322-4703
نوع نشریه:  فصلنامه