برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله كامپيوتر و روباتيك
 1 دوره
عنوان نشریه:  مجله كامپيوتر و روباتيك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
مدیرمسئول:  دكتر علي موقعر رحيم آبادي
سردبیر:  دكتر حسن رشيدي
:تارگاه  http://www.qjcr.ir/
رایانامه:  EDITOR@RJCR.IR
تلفن:  33675787 (028)
نمابر:  33675787 (028)
صندوق پستی:  24185-1416
نشانی:  ايران، قزوين، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
نوع نشریه:  فصلنامه