برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي آموزشي: تكنولوژي و طراحي آموزشي
 2 دوره
عنوان نشریه:  مهندسي آموزشي: تكنولوژي و طراحي آموزشي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
مدیرمسئول:  دكتر سيد يعقوب موسوي
سردبیر:  دكتر هاشم فردانش
رایانامه:  jiedr@azad.ac.ir
تلفن:  88347422 (021)
نمابر:  88347422 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بلوار كشاورز، خيابان شهيد دائمي، خيابان سازمان آب، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، كدپستي: 16661-14156
نوع نشریه:  فصلنامه