مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت و رفتار سازماني در ورزش
 1 دوره
عنوان نشريه:  مديريت و رفتار سازماني در ورزش
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
مديرمسئول:  دكتر رضا نيك بخش
سردبير:  دكتر فرشاد تجاري
تارگاه:  http://journals.azad.ac.ir
رایانامه:  jmobs@azad.ac.ir
تلفن:  55545053 (021)
نمابر:  55545054 (021)
نشانی:  ايران، تهران، ميدان بهمن، اتوبان شهيد تند گويان، ميثاق جنوبي، خيابان 34، پلاك 2
كد ISSN:  2322-3103
نوع نشريه:  فصلنامه