برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه حقوق كيفري
 13 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه حقوق كيفري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه گيلان
مدیرمسئول:  محمدرضا نظري نژاد
سردبیر:  دكتر حسین آقابابایی
:تارگاه  https://jol.guilan.ac.ir/
رایانامه:  pajooheshname@gmail.com
تلفن:  33690590 (013)
نمابر:  33690590 (013)
نشانی:  ايران، رشت، كيلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گيلان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر پژوهشنامه
کد ISSN:  2322-2328
نوع نشریه:  دو فصلنامه