برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي
 20 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزش عالي سبز
مدیرمسئول:  دكتر مهري بهار
سردبیر:  دكتر محمود شارع پور
:تارگاه  http://journals.sabz.ac.ir/scds/
رایانامه:  scds.journal@sabz.ac.ir
تلفن:  43273809 (011)
نمابر:  43272961 (011)
صندوق پستی:  647
نشانی:  ايران، آمل، ميدان علامه ميرحيدر آملي، بلوار شهيد منفردنياكي، موسسه آموزش عالي سبز
نوع نشریه:  فصلنامه