برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فرآيند مديريت توسعه
 7 دوره
عنوان نشریه:  فرآيند مديريت توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري
مدیرمسئول:  دكتر مسعود نيلي
سردبیر:  فرج اله رهنورد آهن
:تارگاه  http://jmdp.ir/
تلفن:  26116904 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد باهنر، جمال آباد، خيابان شهيد مختار عسگري، شماره 6
نوع نشریه:  فصلنامه