برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پرستار و پزشك در رزم
 29 دوره 
عنوان نشریه:  پرستار و پزشك در رزم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  اداره بهداشت و درمان نزاجا
مدیرمسئول:  دكتر شهنام بابلي
سردبیر:  دكتر وحيد دنيوي
:تارگاه  http://npwjm.ajaums.ac.ir/
رایانامه:  npwjm@ajaums.ac.ir
تلفن:  22965695 (021)
نمابر:  22965695 (021)
نشانی:  ايران، تهران،لويزان، بلوار نيروي زميني،اداره بهداشت و درمان نزاجا
نوع نشریه:  فصلنامه