مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مديرمسئول:  ابوالحسن امين مقدسي
سردبير:  دكتر علي محمد موذني
تارگاه:  http://jlcr.ut.ac.ir
رایانامه:  jlcr@ut.ac.ir
تلفن:  66978885 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، كوچه آذين، ساختمان شماره 2 ادبيات، پلاك 10
نوع نشريه:  دو فصلنامه