برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه دانش حقوق مدني
 10 دوره 
عنوان نشریه:  دانش حقوق مدني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر ابراهيم تقي زاده
سردبیر:  دكتر محمود باقري
:تارگاه  http://clk.journals.pnu.ac.ir/
تلفن:  22454999 (021)
نوع نشریه:  دو فصلنامه