برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رايانش نرم و فن آوري اطلاعات
 14 دوره 
عنوان نشریه:  رايانش نرم و فن آوري اطلاعات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فناوری اطلاعات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مدیرمسئول:  دكتر سيدعلي اصغر قريشي
سردبیر:  پروفسور علي آقاگل زاده
:تارگاه  http://www.jscit.nit.ac.ir/
رایانامه:  jscit@nit.ac.ir
تلفن:  35501460 (011)
صندوق پستی:  484
نشانی:  بابل، خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، معاونت پژوهشي، دفتر مجله علمي پژوهشي رايانش نرم و و فناوري اطلاعات، كدپستي: 71167-47148
نوع نشریه:  فصلنامه