برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه معرفت كلامي
 6 دوره
عنوان نشریه:  معرفت كلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني
مدیرمسئول:  محمود فتحعلي
سردبیر:  ابوالفضل ساجدي
:تارگاه  http://www.kalami.nashriyat.ir/
رایانامه:  m.kalami@qabas.net
تلفن:  2113414 (025)
نمابر:  2113474 (025)
صندوق پستی:  37165-186
نشانی:  ايران، قم، بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، طبقه چهارم، اداره نشريات
نوع نشریه:  دو فصلنامه