مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات رفتار سازماني
 4 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات رفتار سازماني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي مديريت رفتار سازماني
مديرمسئول:  دكتر محمدعلي سرلك
سردبير:  دكترشمس السادات زاهدي
تلفن:  77504928 (021)
نمابر:  77507943 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شريعتي، بالاتر از سه راه طالقاني، نبش ميثاق 5، پلاك 296، واحد 8
كد ISSN:  3456-6452
نوع نشريه:  فصلنامه