نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد انرژي ايران (اقتصاد محيط زيست و انرژي)
 30 دوره 
عنوان نشریه:  اقتصاد انرژي ايران (اقتصاد محيط زيست و انرژي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  دكتر حميد آماده
سردبیر:  دكتر مسعود درخشان
:تارگاه  http://jiee.atu.ac.ir/
رایانامه:  jiee@atu.ac.ir
تلفن:  88726388 (021)
نمابر:  88703263 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد دكتر بهشتي، نبش خيابان احمد قيصر(بخارست)، كدپستي: 1513615411
کد ISSN:  2423-5954
نوع نشریه:  فصلنامه